Leider in offgrade en opgewerkte kunststoffenPLASTIC


Plastic maakt deel uit van ons dagelijks leven, maar als het niet goed wordt beheerd, kan het eeuwenlang in onze omgeving blijven. Door plastic te recyclen , stellen we onze klanten in staat om producten te maken met duurzaamheidsvoordelen.

Alle petrochemische bedrijven hebben goed gedefinieerde specificaties voor primaire materialen; dichtheid , smeltstroom , index , kleur en additieven . Wanneer een bepaalde partij niet aan de gestelde eisen voldoet of het label prime niet verdient , wordt het materiaal near-to-prime of off-grade genoemd.

RM Groep is uitgegroeid tot een succesvolle internationale speler in opgewerkte en off-grade kunststoffen die worden gebruikt voor compounding en voor verschillende verwerkings- en productspecificaties.PAPIER


RM Group is een gerenommeerde speler in de papier- en kartonrecyclingindustrie en richt zich op een gesloten recyclingproces . Het papier dat we inzamelen wordt verwerkt tot papiervezel om nieuwe producten te maken. Hierdoor kan oud papier efficiënt worden ingezet als secundaire grondstof .

Elke ton gerecycled papier of karton kan tot 17 bomen , twee kubieke meter stortcapaciteit en 4100 kW/uur elektriciteit besparen .

Er wordt 70% minder energie gebruikt bij het maken van papier uit gerecycled papier dan bij het gebruik van nieuwe pulp